Retour: voorwaarden en procedure

 

1. Retour tijdens de levering

 
Merk je dat je geleverde product niet overeenstemt met je bestelling?
De bezorger neemt dit product onmiddellijk mee retour.  Hij past ook je ontvangstbewijs aan.

2. Retour na de levering

Stap 1. Aanvraag

Merk je pas nadat de bezorger vertrokken is dat je een product retour wil geven?
Dan kan je nog steeds een retour aanvragen in 3 stappen:

1.  Houd volgende info bij de hand:
artikelomschrijving, leverdatum, nummer leverbon, THT (ten minste houdbaar tot), TGT (te gebruiken tot) en aantal. 

2.  Vul je retouraanvraag in. Doe dit binnen de 5 kalenderdagen na de levering.

3.   Bewaar intussen de retourproducten in de juiste omstandigheden met respect voor de koude keten, tot onze bezorger ze ophaalt.

Stap 2. Beoordeling

Binnen de 2 werkdagen beoordelen en beantwoorden we je aanvraag.

Wanneer keuren we je retouraanvraag ...

goed: niet goed:
 1. Bij producten van de laatste levering, wanneer sprake van:
    Artikelen die niet voldoen aan de minimaal gegarandeerde houdbaarheid op moment van levering
    Beschadigde verpakking
    Fout artikel/ foute hoeveelheid = afwijking van je bestelbon
    Kwaliteitsafwijking bij een ongeopende verpakking, nog niet vervallen

  2. Bij producten van eerdere leveringen, ENKEL wanneer sprake van:
    Kwaliteitsafwijking bij een ongeopende verpakking, nog niet vervallen
    Artikelen van leveringen vroeger dan de laatste levering, tenzij sprake van een kwaliteitsafwijking (zie ‘Stap 2. Beoordeling’, 2.)

    Retourneren van een onvolledige verkoopeenheid.
  Bv: verkocht per 6 stuks = 6 stuks retourneren, geen 3 stuks

    Stopzetting van je activiteit/ opruiming van je stock

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Solucious tot bij de volledige betaling ervan. Indien je de geretourneerde producten reeds volledig betaalde, worden deze opnieuw eigendom van Solucious bij goedkeuring van je retouraanvraag. Voor terugbetaling ervan, zie stap 4.

Stap 3. Ophalen retour

Je retour is goedgekeurd, en nu?

 • Je bewaart de producten in de juiste omstandigheden (en met respect voor de koude keten).
  Onze bezorger neemt je retour dan mee bij de eerstvolgende levering.

 • Je ondertekent het ontvangstbewijs van de retour.

 • Je controleert het aantal en de THT/TGT samen met de bezorger.

Stap 4. Terugbetaling

Indien je reeds betaalde goederen retourneert, stuur je je aanvraag voor terugbetaling naar creditcontrol@solucious.com met opgave van je bankrekeningnummer.