Retour: voorwaarden en procedure


1. Retour tijdens de levering

 
Merk je dat je geleverde product niet overeenstemt met je bestelling?
De bezorger neemt dit product onmiddellijk mee retour.  Hij past ook je ontvangstbewijs aan.

2. Retour na de levering

Stap 1. Aanvraag

Merk je pas nadat de bezorger vertrokken is dat je een product retour wil geven? Je hebt 5 kalenderdagen na levering de tijd om je retour aan te vragen. Volg hierbij deze stappen:

Retouraanvraag indienen: 

 • Vraag je retour aan bij je 'geleverde bestellingen'
 • Kies de leverbon van het product dat je wilt retourneren
 • Maak je keuze en selecteer 'retour indienen'

Retourgegevens specificeren: 

 • Kies het artikel dat je wilt retourneren
 • Specificeer je reden van retour en het aantal artikelen dat je terugstuurt

 
-> De retour redenen veranderen naargelang de fractie van het product

 • Wil je een product terugsturen dat niet op de leverbon staat? Geen probleem, voeg het artikel onderaan zelf toe.
   

   
 • Klik op verzenden en bewaar intussen de retourproducten in de juiste omstandigheden met respect voor de koude keten, tot onze bezorger ze ophaalt.

Stap 2. Beoordeling

Binnen de 2 werkdagen beoordelen en beantwoorden we je aanvraag.

Wanneer keuren we je retouraanvraag ...

goed: niet goed:
 1. Bij producten van de laatste levering, wanneer sprake van:

  Artikelen die niet voldoen aan de minimaal gegarandeerde houdbaarheid op moment van levering

  Beschadigde verpakking

  Fout artikel/ foute hoeveelheid = afwijking van je bestelbon

  Kwaliteitsafwijking bij een ongeopende verpakking, nog niet vervallen
 

 2. Bij producten van eerdere leveringen, ENKEL wanneer sprake van:

  Kwaliteitsafwijking bij een ongeopende verpakking, nog niet vervallen

  Artikelen van leveringen vroeger dan de laatste levering, tenzij sprake van een kwaliteitsafwijking (zie ‘Stap 2. Beoordeling’, 2.)

  Retourneren van een onvolledige verkoopeenheid

   • Bv: verkocht per 6 stuks = 6 stuks retourneren, geen 3 stuks
    

  Stopzetting van je activiteit/ opruiming van je stock

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Solucious tot bij de volledige betaling ervan. Indien je de geretourneerde producten reeds volledig betaalde, worden deze opnieuw eigendom van Solucious bij goedkeuring van je retouraanvraag. Voor terugbetaling ervan, zie stap 4.

Stap 3. Ophalen retour

Je retour is goedgekeurd, en nu?

  • Je bewaart de producten in de juiste omstandigheden (en met respect voor de koude keten).
   Onze bezorger neemt je retour mee bij de eerstvolgende levering
    
  • Je ondertekent het ontvangstbewijs van de retour
    
 • Je controleert het aantal en de THT/TGT samen met de bezorger

Stap 4. Terugbetaling

Indien je reeds betaalde goederen retourneert, wordt het bedrag dat je voor die goederen betaalde afgetrokken van een openstaande factuur. Indien je geen openstaande facturen hebt staan, vraag je je terugbetaling aan bij Creditcontrol@solucious.com.