Privacyverklaring contactformulier Solucious


Algemeen

Door uw gegevens in te vullen op het contactformulier van Solucious NV, gevestigd te 1500 Halle,

Edingensesteenweg 196, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0448.692.207, krijgen wij

persoonsgegevens over u.

 

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het belang van onze professionele contacten en om u

een professionele samenwerking te faciliteren.

  • Uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze klantendatabank;

  • Uw gegevens verwerken we bijvoorbeeld voor e-mails te sturen om u te informeren over verschillende aanbiedingen die mogelijks interessant zijn of informatie verschaffen over onze producten en diensten. U kan zich voor deze marketingcommunicatie te allen tijde uitschrijven;

  • Uw persoonsgegevens worden in gepseudonimiseerde vorm gebruikt voor marketing profilering

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij verwijderen deze persoonsgegevens als prospect na 1 jaar.

 

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Enkel Solucious heeft toegang tot uw gegevens. Solucious NV zal de gegevens nooit meedelen aan

derden buiten de Colruyt Group.

 

Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in België bewaard. Om de Dienstverlening mogelijk te maken, heeft ook

Colruyt IT Consultancy India toegang tot jouw persoonsgegevens.

Sommige dienstverleners gebruiken jouw gegevens ook buiten Europa. In alle gevallen worden jouw

persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze

Privacyverklaring.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging.

Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw

persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

 

Wat zijn jouw rechten als gebruiker?

U heeft het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het

recht om verwerking te beperken. Verder kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 

Hoe kan je ons contacteren?

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens?

Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer –

DPO). Dit kan op 3 manieren:

- Schrijf hem een brief op het adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

- Schrijf hem een e-mail via: privacy@colruytgroup.com

- Bel ons op +32(0)2 333 88 88.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01/10/2018.