Privacy Statement

Privacyverklaring B2B contactpersonen

Door als vertegenwoordiger of contactpersoon op te treden van de vennootschap of eenmanszaak waarmee Solucious NV, gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0448.692.207, zaken doet, krijgen wij persoonsgegevens over u. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals uw contactgegevens (vb.: email, telefoonnummer, werkadres, etc.) en identificatiegegevens (vb.: voornaam, naam, login-gegevens als er met een online portaal wordt gewerkt, etc.). We gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het belang om onze professionele contacten te onderhouden en om de professionele samenwerking te faciliteren.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de professionele samenwerking, bijvoorbeeld wanneer wij bericht krijgen dat u de vennootschap of eenmanszaak waarvoor u als vertegenwoordiger of contactpersoon optreedt, heeft verlaten of wanneer deze failliet gaat. Solucious NV zal de gegevens nooit meedelen aan derden buiten de Colruyt Group.

U heeft het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het

recht om verwerking te beperken. Verder kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kan de functionaris voor gegevensbescherming van Solucious NV ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: privacy@colruytgroup.com maar u heeft ook het recht om een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, te contacteren bij klachten.

Privacyverklaring Solucious B2C

1. Algemeen

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.

Deze privacyverklaring gaat uit van Solucious NV, gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0448.692.207. RPR (Hierna " Solucious” of "wij" genoemd),

Deze privacyverklaring informeert u over hoe Solucious nv in het kader van de Online Bestellingen voor Particulieren (hierna genoemd “Dienst”) uw persoonsgegevens verzamelt en beheerd.

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

 Om de Dienst aan te kunnen bieden en om ze te verbeteren indien nodig, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zoals uw naam en uw e-mailadres. Wij verzamelen deze gegevens via de online bestellingen die u bij ons plaats, waarbij je ons op deze manier uw persoonsgegevens geeft en daarbij geregistreerd wordt in onze klantendatabank. Wij verwerken uw gegevens ook voor direct marketingdoeleinden Zo kunnen wij u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over verschillende aanbiedingen die voor u mogelijks interessant zijn of informatie te verschaffen over onze producten en diensten. U kan zich voor deze marketingcommunicatie te allen tijde uitschrijven.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website enzovoort. Aan de hand van deze gegevens maken we een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses.

Gegevens die je aan ons geeft

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer je online een account hebt aangemaakt. Zo geef je ons onder andere je naam, adres, taalvoorkeur en contactgegevens door.

Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je inschrijft op een promotie, wedstrijd of enquête zijn gegevens die je ons zelf bezorgt.

Gegevens rond aankopen

Telkens je met je account inlogt in de Klantzone weten we dat je online bestellingen plaatst

Wij houden deze informatie bij zo kunnen wij je in de toekomst informeren over aanbiedingen die je interesseren.

Via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties voor jou selecteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.

Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid:

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies.

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden: de activatie van je account, voordelen die je kan genieten, je informeren over de geplande leveringen leveringen, , enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

Aanbieden van de diensten

De gegevens die we je vragen bij het aanmaken van je account, hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere je bestelling voltooien, de bestelde goederen naar het juiste adres sturen of je een promotie of voordeel toekennen. Als je hierover meer wil weten, bekijk dan even de algemene voorwaarden Solucious. Wanneer je meedoet met promoties, wedstrijden of enquêtes en daarvoor je persoonsgegevens aan ons hebt toevertrouwd, beschouwen we dit ook als het aanbieden van diensten.

Daarnaast is je profielinformatie voor ons ook belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren.

En tot slot zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of een eventueel geschil.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing door de uitschrijfknop aan te klikken die zich in elke marketingmail bevindt. Voor marketing die u via de traditionele post wordt doorgestuurd kan u zich uitschrijven door ons te contacteren op +32(0)2 333.88.88.

Verbeteren en personaliseren van de dienstverlening

Wij streven ernaar om jou steeds beter van dienst te zijn. Daarom is het in ons belang om te onderzoeken hoe wij dat voor jou kunnen doen. Hiervoor stellen wij een profiel van jou op dat gebaseerd is op jouw gezinssituatie, jouw aankopen, jouw gebruik van de website, enzovoort. Dit profiel laat ons toe jou in een groep te plaatsen en jouw persoonlijke voorkeuren en interesses in te schatten. Op deze manier kunnen wij onze diensten steeds persoonlijker te maken, bijvoorbeeld door je gepersonaliseerde communicaties en promoties toe te sturen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Solucious zal jouw gegevens nooit verkopen. Om de dienstverlening te kunnen uitoefenen (bv. leveringen), kunnen we beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Solucious kan beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) jouw gegevens. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens veilig te bewaren, om folders tot bij jou in de brievenbus te krijgen, enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

Hoe dan ook zal Solucious jouw gegevens nooit verkopen.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard. Om de dienstverlening mogelijk te maken, heeft ook Colruyt IT Consultancy India toegang tot jouw persoonsgegevens.

Sommige dienstverleners gebruiken jouw gegevens ook buiten Europa. In alle gevallen worden jouw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Colruyt IT Consultancy India Pvt. Ltd., een dochteronderneming van de Colruyt Group, biedt vanuit India ondersteuning aan Colruyt Group. Zij werken bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van nieuwe diensten of breiden bestaande apps en websites uit. Hoewel jouw persoonsgegevens in België opgeslagen worden, kan het zijn dat Colruyt IT Consultancy India toegang heeft tot jouw persoonsgegevens om hun dienstverlening uit te oefenen. Hieronder kunnen ook gevoelige gegevens vallen die je aan ons hebt meegedeeld.[1]

Sommige van onze dienstverleners werken met jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte om je op die manier een betere en goedkopere dienst te verlenen. In dat geval nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de wetgeving.

Je kan een kopie vragen van de maatregelen die we hebben genomen door ons te contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening.

Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers.
Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging.
Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

 

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

Colruyt Group hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren en een gehand tekende kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart te vragen.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit doe je door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail. Je kan je ook uitschrijven door ons te contacteren op het telefoonnummer dat je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 333.88.88.
Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren:

-        Schrijf hem een brief op het adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

-        Schrijf hem een e-mail via: privacy@colruytgroup.com

-        Bel ons op +32(0)2 333.88.88.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24/05/2018.[1] In overeenstemming met artikel 46, paragraaf 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming sloten wij met Colruyt IT Consultancy India Pvt. Ltd. een contract met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming af om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen buiten de Europese Unie.